RADYOTERAPİ CİHAZLARI

RADYO AKTİF KAYNAKLARLA ÇALIŞAN CİHAZLAR

Radyoterapinin ilk zamanlarında Ra-226 kapalı bir kutuya konulup. Bölgenin üstüne konularak tedaviye başlanmıştır. Sonra yerini Co-60 ve Cs-137 cihazlarına bırakmıştır.

Co-60 Radyoterapi Cihazları

 • 1952 Yılından itibaren radyoterapide süper voltaj tedavi cihazı olarak kullanılmıştır.
 • Işın kaynağı olarak Co-60 radyoizotopu kullanılmıştır.
 • Co-59 elementi bir nötronla zenginleştirilerek Co-60 halini alır.
 • Yarı ömrü 5.26 yıldır.
 • Tedavi cihazının kafasına yerleştirilen kaynak uzaktan kontrol edilerek kolimatörün ağzına getirilir.

Not : Bütün radyoizotop cihazları elektrik kesildiğinde kaynak otomatik olarak kapalı duruma geçecek şekilde dizayn edilmiştir.

Gamma Knife Cihazı

 • Kaynak olarak Co-60 kullanmaktadır.
 • 201 Adet Co-60 kaynağı vardır.
 • Beyin tümörlerinde kullanılır.
 • Hastanın başı APS ile masaya sabitlenir. Amaç bir çok noktadan tek bir seferde ışınlamadır.
 • Çok doğru ve güvenilir bir ışınlama yapılmaktadır.

Cesium-137 Radyoterapi Cihazı

 • Cihazın yapısı Co-60 cihazına benzer.
 • Yarı ömrü 30 yıldır.
 • Gamma ışın enerjisi 0,666 MEV’dir.
 • Kaynak yapıları büyük olduğu için imalatı durdurulmuştur.

Brakiterapi Cihazı

 • Organın  içine veya yakınına yerleştirilerek yapılan tedavidir.
 • Brakiterapide kapalı radyoaktif maddeler kullanılır.
 • Doğal kaynaklar Radyum 226, Radon 222
 • Yapay kaynaklar Altın 198, Co-60, Cesium-137, İridyum-192, Californium-252’dir.

ELEKTROMANYETİK CİHAZLAR

Lineer Hızlandırıcılar

 • Günümüzde en çok kullanılan cihazlardır.
 • Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılarak yüklü parçacıkları hızlandırma prensibi ile çalışır.
 • Tek cihazda X ve Elektron ışını elde edilir.
 • Yüksek enerjili elektron ışınlarını doğrudan yüzeyel yerleşimli tümör tedavilerinde kullanılır. Yada bir hedefe çarptırılarak üretilen X ışınları ile derin yerleşimli tümör tedavilerinde kullanılır.

Lineer Hızlandırıcıların Çalışma İlkesi

 • Güç modülatöre verilir.
 • Modülatör elektron tabancasını ve magnetronu tetikler.
 • Magnetron mikro dalga üretir.
 • Klystron dalga üretmez güçlendirir.
 • Elektron hızı ile dalga hızı aynı hıza ulaştığında hızlandırma tüpünden geçen elektronlar ince saçıcı foile çarptırılarak Elektron ışını elde edilir. Yoğun targeta (Yoğun tungsten metali) çarptırılarak X ışını üretilir.

Cyberknife Cihazı

 • 6 MEV tek enerjiyle çalışır.
 • Lineer hızlandırıcı mantığı ile çalışır. Klystron bulunmaz.
 • MLC sistemi bulunmaz. 12 Adet farklı çaplarda başlığı vardır.
 • Noktasal ışınlama yapar.
 • Robotik tedavi cihazıdır.
 • Tedavi sırasında sürekli görüntü alıp hastayı takip ettiği için hata payı çok azdır.
 • Masa 6 yönde hareket etmektedir.

Tomoterapi Cihazı

 • Bilgisayarlı tomografi cihazına benzeten tomoterapi cihazı içine yerleştirilen lineer hızlandırıcı ile 360 derecede tedavi yapabilen gelişmiş bir tedavi cihazıdır.
 • Tedavi sırasında görüntü almaktadır.
 • Kesit kesit tedavi yapmaktadır.

MLC (ÇOK YAPRAKLI KOLİMATÖR)

Yeni model tüm lineer hızlandırıcılarda bulunan bir sistemdir. Cihazdan cihaza farklı boy ve ölçülerde üretilmektedir. Yapılan tedavi planına göre tümörün şeklini alıp kritik organların korunmasını sağlamaktadır. MLC sistemi kullanılmadan önce her hasta için her ışınlama alanı için kurşun kalıp hazırlanır. Bu kurşun kalıplarla tedavi yapılırdı. MLC sistemi ile iş yükü ve maliyet düşürüldüğü gibi tedavilerde daha çok etkili hale getirilmiştir.

Bir Cevap Yazın