RADYOTERAPİ NEDİR ?

Kanserli hücreleri öldürmek ve yayılmalarını engellemek için yüksek oranda radyasyonla uygulanan tedavi sistemidir.

Kanser hastaları cerrahi kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilir. Cerrahiden sonra en çok kullanılan yöntem radyasyon tedavisidir. Tüm kanser olgularının üçte ikisi hastalık sürecinin bir döneminde radyoterapi görmektedir.

RADYOTERAPİNİN AMACI

  • Hastayı komple tedavi etmek.
  • Hastalığı komple yok etmek mümkün olmadığında yayılmasını önlemek ve kalan yaşamında daha rahat etmesi amacı ile yapılan tedavidir.

RADYASYONUN DOKUYA ETKİLERİ

  • Fiziksel değişiklikler ( eksitasyon, iyonlaşma )
  • Kimyasal değişiklikler ( serbest radikaller )
  • Biyolojik değişiklikler ( erken, geç )

RADYOTERAPİ UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Küratif Radyoterapi (Önleyici)

Amaç lokal nüks veya lenfatik/hematojen metastaz oluşumu potansiyeline sahip mikroskobik odakların ışınlanması ile hastalığın kontrol altına alınması sağlanır.

Preoperatif Radyoterapi

Cerrahi tedaviden önce radyoterapi ile kemoterapi bir çok durumda birlikte kullanılır. Amaç tümör volmünü küçültüp cerrahi sınırların temizlenmesidir.

Postoperatif Radyoterapi

Cerrahi tedaviden sonra yapılan bu radyoterapi ile tümör bölgesinde çıkarılmayan mikroskobik olarak kalan hücrelerin yeniden nüks etmesini önlemek amacıyla yapılır.

İntraoperatif Radyoterapi

Cerrahi işlem sırasında  mide pankreas adenokarsinomlarında tek seas uygulanan radyoterapidir. Avantaj olarak kritik organların gözle görülmesi sonucu daha fazla koruma sağlamaktadır.

Brakiterapi

Jinekolojik kanserlerin tedavisinde önemli bir yer kapsar. Diğer tedavilerden farklı olarak dışarıdan ışınlama yapılmaz. Işınlama organın içine yerleştirilen radyoaktif kaynaklar ile yapılır. Bu kaynaklar  organa geçici ya da kalıcı olarak yerleştirilir.

RADYOTERAPİ PLANLAMASI

Teşhis konulan hasta doktor tarafından radyoterapiye uygun görülürse hasta tedaviye alınmadan önce tümörlü bölgenin bilgisayarlı tomografi manyetik rezonans ve nükleer tıp görüntüleri alınır. Tedavi planlaması yapılır. Planlama yapıldıktan sonra tedaviye başlanacaktır.

Bir Cevap Yazın